Clarós & Morera som un equip multidisciplinari, especialitzat en Psicologia clínica, forense, social i Criminologia. Poder treballar des de diverses disciplines ens permet realitzar un abordatge més ampli, efectiu i professional de cada cas.

Comptem amb una àmplia formació i expertesa en valoracions pericials, redacció d’informes i ratificació en els judicis orals, garantint sempre la màxima qualitat, serietat i professionalitat.

Totes les valoracions són realitzades per més d’un professional de forma conjunta, per augmentar la fiabilitat de les conclusions

Clarós & Morera, gabinet de psicologia, informes pericials situat a Barcelona

Emma Clarós Font

Psicòloga Forense i General Sanitària

- Llicenciada en Psicologia

- Llicenciada en Relacions Laborals

- Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia

- Màster en Psicopatologia Clínica

- Postgraduada en Peritatge Psicològic Penal Forense

- Postgraduada en Peritatge Forense i Assessorament Psicològic en Dret civil, familiar i laboral

- Psicòloga General Sanitària acreditada pel COPC

- Membre del Torn d’Intervenció Professional (TIP)

Judit Morera Vila

Psicòloga Forense i Criminòloga

- Graduada en Psicologia

- Llicenciada en Criminologia

- Diplomada en Treball Social

- Postgraduada en Psicologia d’Investigació Criminal i perfils criminals

- Postgraduada en Peritatge Psicològic Penal Forense

- Experta en Peritatge Cal·ligràfic

- Membre del grup d'investigació d'Homicidis Familiars de la Universitat de Barcelona

- Membre del Torn d’Intervenció Professional (TIP)

Clarós & Morera, gabinet de psicologia, informes pericials situat a Barcelona